بسیار خرسندیم که توفیق حاصل شد بار دیگر میزبان قدوم سبز اندیشمندان عزیز باشیم. دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی در 19 و 20 مهرماه 1396 با حضور مسئولین، اساتید، اندیشمندان، متخصصین مراکز علمی پژوهشی و دانشجویان در مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی برگزار خواهد شد. در نظر استنمایشگاه ویژه ای از توانمندیهای بخش تولید و کشاورزی و صنعت و با رویکرد اقتصا مقاومتی، تولید ملی در حاشیه همایش برگزار گردد. برگزاری سخترانی های علمی اساتید مجرب و کارگاه های تخصصی از بخش های این همایش می باشد. امید است با اجرای این همایش بتوانیم گامی در راستای اقتدار کشور اسلامی و اقتصاد مقاومتی و تولید ملی برداریم.