نویسندگان محترم می بایست مقالات خود را در تمپلت آماده شده همایش که لینک آن در زیر امده است تهیه  و در سایت بارگذاری نمایند.  دقت بفرمایید دو فایل از هر مقاله (مقاله با نام نویسندگان-  مقاله بی نام) در سایت بارگذاری گردد.

 برای دریافت تمپلت مقاله فارسی اینجا کلیک کنید

برای درییافت تمپلت مقاله انگلیسی English Paper Tempelate اینجا کلیک کنید.

برای درافت تمپلت پوستر اینجا را کلیک کنید