تغییر تاریخ برگزاری همایش
1396-04-14

با توجه به همزمانی همایش با همایش های کشاورزی  و همچنین شلوغی رفت و آمد در شهریورماه به شهر زیارتی مشهد مقدش بنا به تقاضای شرکت کنندگان و تصویب شورای عالی راهبردی همایش ، تاریخ برگزاری به 19 و 20 مهرماه سال جاری تغییر پیدارکرد. با تشکر از همراهی شما