اطلاعیه اسکان برای شرکت کنندگان محترم
1396-07-03

((به نام خدا))

 

اطلاعیه اسکان

قابل توجه شرکت کنندگان در همایش

 

تعداد محدودی سوئیت واقع در مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی خراسان رضوی جهت اسکان مهمانان محترم همایش در نظر گرفته شده و که هزینه اسکان به شرح جدول ذیل می باشد. متقاضیان می بایست قبل از واریز وجه با مسئول ستاد اسکان (آقای مه پیکر 09153075609) هماهنگ نموده، سپس به واریز وجه مربوطه  به حساب همایش اقدام و فیش واریزی  به حساب همایش را ارسال نمایند.

هزینه اقامت برای یک شب

ردیف

مکان اسکان

تعداد تخت

مبلغ (به ریال) برای هر نفر

1

سوئیت آموزش

3و4

200000

2

خوابگاه دانشجویی

(واقع در پردیس پژوهش- طرق)

4

100000