مهلت پرداخت وجه ثبت نام
1396-07-05

با سلام

به اطلاع شرکت کنندگان محترم در همایش می رساند مهلت تخفیف وجه ثبت نام سپری شده و می بایست هزینه ها بر اساس هزینه عادی و بدن تخفیف پرداخت گردد. همچنین آخرین مهلت پرداخت وجه ثبت نام تا 12 مهرماه بوده و در غیر اینصورت مقاله نویسنده محترم از مجموعه مقالات حذف خواهد گردید.