مدت زمان ارائه مقالات شفاهی
1396-07-12

به اطلاع پذیرفته شدگان مقالات شفاهی میرساند زمان ارائه سخنرانی شفاهی حداکثر 10 دقیقه است.