سینتیک خشک‌کردن لایه‌نازک گنور (آوندول،smyrnium cordifolium boiss)
کد مقاله : 1021-NCHPNT
نویسندگان:
میثم پیرمرادی1، علی نجات لرستانی2، مصطفی مصطفائی *3
1کرمانشاه- شهرستان دالاهو- شهر کرند- محله زرده پشت هنرستان خلیج فارس - پ 591- کد پستی 6766154475
2استادیار
3میدان امام خمینی- بزرگراه امام خمینی- میدان شهدا- دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی- گروه مکانیک بیوسیستم
چکیده مقاله:
عمل خشک‌کردن یعنی گرفتن آب از مواد غذایی توسط حرارت تحت عمل تبخیر یا تصعید است. ازآنجایی‌که بازار مصرف تازه خوری در واحد زمان از قابلیت جذب محدودی برخوردار است و میزان ماندگاری آن‌ها حتی در سیستمهای پیشرفته انبارداری نیز محدود بوده و هزینههای فراوانی دارد. وجود آوند اصلی قطور و سایر آوندهای ریز و فراوان در ساختار این گیاه سبب شده تا عمل فریز کردن سبب لهیدگی و کاهش کیفیت گیاه آوندول (smyrnium cordifolium boiss) شود؛ لذا خشک‌کردن گزینه خوبی برای نگهداری می‌باشد. ساقه‌های گیاه آوندول (گنور محلی) از رویشگاه‌های شهر دالاهو جمع‌آوری گردید و در سه ضخامت 2،4 و 6 میلی‌متر و سه دمای 60، 70 و 80 درجه‌ی سلسیوس خشک گردید. رطوبت اولیه آوندول در طی آزمایش 78% بر پایه ماده‌تر بود. با توجه به مقادیر به‌دست‌آمده از تحلیل آماری (995/0=R2،0008/0=X2 و 0175/0=RMSE) مدل‌سازی شده در نرم‌افزار SPSS با مقدار واقعی، مشخص شد که مدل آغاباشلو و همکاران بهترین مدل برای پیش‌بینی بود. ضریب نفوذ و سرعت متوسط خشک‌کردن برای این گیاه با دیگر محصولات کشاورزی مشابه مطابقت داشت.
کلیدواژه ها:
خشک‌کردن، مدل‌سازی، گنور(آوندول)
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است