1. تمپلت پوستر
تمپلت پوستر در سایت گذاشته شده لطفا از منوی مقالات- راهنمای نگارش دانلود نمائید
2. تمدید مهلت ارسال مقاله تا 96/6/31
3. تغییر تاریخ برگزاری همایش
با توجه به همزمانی همایش با همایش های کشاورزی و همچنین شلوغی رفت و آمد در شهریورماه به شهر زیارتی مشهد مقدش بنا به تقاضای شرکت کنندگان و تصویب شورای عالی راهبردی همایش ، تاریخ برگزاری به 19 و 20 مهرماه سال جاری تغییر پیدارکرد. با تشکر از همراهی شما
4. هزینه شرکت در همایش
شرکت کنندگان عزیز جهت اطلاع از هزینه همایش لطفا به قسمت ثبت نام- فرم شرکت در همایش مراجعه نمایند
5. گواهی پذیرش مقاله
باتوجه به تعطیلات تابستانی دانشگاه، دوستانی که نیاز به گواهی پیش ازموعد دارند حداکثرتا 15 مرداد ماه 1396 نسبت به واریز وجه ثبت نام اقدام تا پس از داوری حداکثرتا20 مردادماه نسبت به صدورگواهی پذیرش مقاله اقدام گردد. بدیهیست درخواست هایی که تا تاریخ فوق واریز ننمایند فرصت صدورگواهی پیش ازموعد راازدست میدهند.
6. عدم نیاز به حضور برای ارائه پوستر
شرکت کنندگان محترم که مقاله آن ها به صورت پوستر پذیرفته شده و برای ارائه آن مشکل حضور دارند میتوانند به همراه پرداخت وجه ثبت نام مبلغ پانزده هزار تومان اضافه جهت چاپ پوستر پرداخت نمایند و فایل پوستر را به ایمیل همایش ارسال و اطلاع دهند. بدیهی است گواهی ارائه پوستر به ادرس آن ها ارسال خواهد شد.